Da er Jessheim 6-dagers over!

Følg oss på Facebook. Vi vil legge ut bilder fra Jessheim 6-dagers.


Bak fra venstre: Lars Chr. Dørum (754,139 km), Kobi Oren (771,272 km) og Tore Mortensen (712,553 km)
Foran fra venstre: Ragnhild Audestad (450,278 km), Titina Bakken (466,878 km) og Kristine Hammerengen (308,710 km)